DIPLOMERAD
COACH

Steg 2

Konsten att coacha andra
– en förutsättning för ett gott ledarskap

Som chef förväntas vi coacha våra medarbetare. Som förälder vill vi motivera och inspirera våra barn. Som partner vill vi stötta och finnas där för den andra.

Konsten att coacha andra är ett hantverk och en yrkeskompetens man behöver lära sig, träna på och utveckla över tid.

Diplomerad coachande ledare

Diplomet innebär att du nu har fått alla

Diplomerad coachande ledare

Diplomet innebär att du har fått kraftfulla och de effektiva verktyg du behöver för att på en grundläggande nivå coacha andra. Diplomet innebär däremot inte att du har blivit godkänd av oss som coach. För det krävs steg 3.

Du kommer bland mycket annat få lära dig

  • lära dig avancerade modeller och verktyg som exempelvis nöhra, arrow-modellen
  • lära dig coachens etik, mer om dig själv, som yrkesperson och som människa
  • bli en skickligare lyssnare och kommunikatör
  • få verktyg för att – på riktigt – kunna motivera och utveckla  andra

Utbildningen genomförs cirka två gånger per år.

Om du har gått en annan coachutbildning eller liknande så kontakta oss för ansökan.

  • Antal dagar: Tre dagar
  • Förkunskaper: Du ska ha gått steg 1 eller motsvarande.
  • Målgrupp: Du som förväntas coacha andra
  • Pris: 28.000 kr
  • Tider: Dag 1 - Kl. 10.00-18.00. Dag 2 - Kl. 09.00-18.00. Dag 3- Kl. 09.00-16.00