LÄR DIG COACHA DIG SJÄLV & ANDRA

Stärk andra genom ditt ledarskap

Möt Alexander Holmberg, din lärare om varför tydligt och coachande ledarskap är viktigt.

Föreställ dig att du har den tid du behöver för att engagera dig i personalen, på ett sätt som är viktigt för dig. Föreställ dig också att du känner dig trygg i ditt ledarskap, även om det blåser är du tydlig och stabil. Du delegerar till dina medarbetare som är trygga, inspirerade och hårt arbetande. Mot ett gemensamt mål som alla förstår.

Föreställ dig ärliga samtal där du och de runt omkring dig ger varandra återkoppling som är tuff och kärleksfull. När konflikter uppstår pratar ni med varandra – det existerar förståelse och utrymme att se och lyssna på varandra. Kulturen präglas av ett coachande förhållningssätt där alla hjälper och stöttar varandra.

Fråga gärna deltagarna som gått våra utbildningar. Hur kommer det sig att de har lyckats i sitt ledarskap?

Bli en coachande ledare.

Välkommen.