• COACHANDE LEDARSKAP

    FÖR HELA VERKSAMHETEN

Vad är värdet på måluppfyllelse?

Det är som bäst när en arbetsgrupp är fokuserad och målen uppfylls, då glädjen och energin i verksamheten syns och känns i väggarna. Så som det borde vara.

Jag arbetar med coaching som verktyg och förhållningssätt med fokus på tydliga resultat i verksamheten. Med stöd av evidensbaserad metodik, mängder av energi och engagemang.

Boka ett möte med oss på Alexander Holmberg AB, så berättar vi mer.

Attityd som vinner

Stark som VD

Med en coach vid din sida som företagare eller VD får du tillgång till praktisk erfarenhet och ett bollplank som stärker din väg framåt.

Boka ett introduktionstillfälle där du får reda på hur coaching för VD ger snabbare resultat för verksamheten.

Rita rätt karta

Ledningsgrupp med samma karta

Utveckla ledningsgruppens potential. En effektiv och utmanad ledningsgrupp som förstår ansvaret och rollen är mer framgångsrika.

Coaching bidrar till utvecklat engagemang, fokus och meningsfullhet. Dags att få masterplanen på plats.

Förnya initiativet

Du som förväntas coacha andra

Sluta delegera. Börja coacha. För att vara med i förändringen som sker idag, är nyckeln ett coachande ledarskap.

Utveckla förmågan att coacha ledare och kollegor i verksamheten med handledning och coaching av coachen.

Ett smart ledarprogram

Genom mitt samarbete med Ledarbildarna och andra partners kan jag erbjuda ett smart ledarprogram och upplägg för dig som leder en verksamhet med VD, ledningsgrupp, chefer och medarbetare.

Varva – sprid ut – följ upp

Utbildningen ”det tydliga ledarskapet” går en gång i månaden. Det gör att du som ansvarig för en verksamhet slipper driva ett ledarprogram. Tillkommande medarbetare går på utbildningen som är nästa månad. Internt arbetar vi med de som gått utbildning och följer upp resultaten konkret i verksamheten.

  1. Stärk medarbetarnas kompetens
  2. Förankra i verksamheten
  3. Följ upp resultat och förädla

Kontakta mig och mitt team, så berättar vi mer om de olika projekt där vi integrerat ledarskapet med coaching och kompetensförstärkning med mycket goda resultat.

Det tydliga ledarskapet

Chefer och ledare i verksamheten

Steg 1. Bli tydligare som ledare. En utbildning där du som ledare får grunden för att leda tydligare. Inspirerande och utvecklande tre dagar som stärker ditt ledarskap rejält.

Det coachande ledarskapet

Dig som förväntas coacha andra

Steg 2. Få grunden till ett coachande ledarskap på riktigt. Vi som utbildar arbetar minst 50 procent av vår tid med samtal och att utveckla, inspirera och motivera ledare. Tre dagar med teknik, träning och utveckling.

Det utvecklande ledarskapet

Dig som vill utvecklas som individ

Steg 3. En god ledare är i ständig utveckling och förstår sina styrkor och svagheter. En god ledare är tydlig och har god kännedom om egna resurser och att plocka fram dessa hos andra. Nio dagar fördelat på tre moduler.

”Coaching är den metod som effektivast skapar resultat för individer, grupper och verksamheter. Jag har sett det i över tio år nu. Små saker, som gör enorm skillnad.

Jag har sett lag gå från förluster till vinster. Människor som gör långt mer än de trodde de någonsin skulle klara av. Modiga ledare som gör skillnad, på riktigt”INSPIRATION

Missa inte Alexander personliga och välskrivna reflektionsbrev med tips, verktyg och Aha!

Utvalda referenser