Varför går du till jobbet?

För 10 år sen såg Sverige annorlunda ut

Det går inte, hör jag mig själv säga.