BAKGRUND

KOMMUNIKATION ÄR GRUNDEN

Alexander Holmberg är ledarskapsexperten som brinner för tydligt ledarskap. Principen Alexander arbetar efter är att alltid dela mig sig av sina erfarenheter och kunskap. Ledarskap är i grund och botten ett resultat av kommunikationen. Hur vi förmedlar det vi vill, tolkar vår omvärld, präglar allting vi gör. Därför har Alexander specialiserat sig på mellanpersonlig kommunikation och beteendets påverkan på hur vi uppfattar varandra i team, arbetsgrupper och i mötet med varandra i vardagen.

Ett tydligt mål,  är lättare att nå. En konflikt där parterna är tydliga är lättare att lösa. En relation där vi förstår varandra, är konstruktiv. En ledare som är tydlig med vad denne tror på och vill, är lättare att följa.

Allt ledarskap handlar i grund och botten om förmågan att vara tydlig. Fokus i hans föreläsningar är kommunikation och ledarskap.  När ledarens kunskap att leda och kommunicera stärks, så kommer resultatet snabbt.

TYDLIGAST VINNER

Alexander är ”i grunden” journalist, där intresset för språket och dess påverkan stod i fokus för hans yrkesval. Ganska tidigt i karriären blev Alexander intresserad av ledarskap och hur vi påverkar varandra i vår vardag. Många år arbetade han inom reklam och marknadsföring med samma grundfokus att förstå kommunikation och dess påverkan och därmed även ledarskapet. Alexander har arbetat som chef, ledare och VD inom reklam och IT-branschen.  De senaste åren har Alexander utbildat sig och praktiserat inom psykologi, beteende, lingvistik, coachkompetens, ledarskap, filosofi, transaktionsanalys, NLP,  med mycket mer.

AKTUELLT – ETT URVAL

  • Medverkar som ledarskapsexpert i SVTs program Gomorron Sverige
  • Coachar & utbildar konsulter, projektledare inom BCG
  • Arbetar ideellt för organisationen min stora dag, med att utveckla kommunikation och ledarskap för ledning och volontärverksamheten
  • Utbildar civilrätttsförsvarare internationellt genom organisationen civil rights defenders
  • Föreläser internationellt om kommunikation och ledarskap under vt 2017i Norge, Danmark med mer.
  • Är ledarskapsexpert i tidningen Chef, där han svarar på frågor om ledarskap och karriärutveckling.
  • Är chefsutbildare och expert i kommunikation och ledarskap på tidningen Chefs nätverk ”ny som chef” och ”erfaren chef”.
  • Utbildar chefer i tydligt ledarskap hos företaget Ledarbildarna AB.
  • Utbildar ingenjörer i tydligt ledarskap via utbildningsföretaget STF Ingenjörsutbildning AB som är ett helägt dotterbolag till Sveriges Ingenjörer.

NYHETSBREV

Om inte nu – När?

Det är fjärde gången jag träffar gruppen.Uppdraget är att hjälpa dem ta sig från otydliga inför varandra till tydligare. Chefen uttrycker frustration när jag frågar om förväntningarna inför dagen. Det går för sakta. Det blev tyst.  Jag tänker att det är vanligt det där. Vår relation till tid. Vad som går sakta, eller fort. Vi […]

Gå utbildning med mig – Online.

Det tog ett tag, men nu är den äntligen här. Min första, men säkert inte sista utbildning online. Jag har klurat på hur jag kunna nå fler, utan man ska behöva gå i coaching, eller gå på en förläsning. Det finns många som inte kan, eller hinner med. Så här är mitt lilla bidrag till […]

,

Digitalisering handlar inte om teknik. Det handlar om att mötas.

Många pratar just nu om digitalisering. Som vanligt är det många som missar några av de viktigaste grundbultarna med förändring. Hur vi förhålelr oss till varandra, begreppet förändring och hur vi ibland kan tänka teknik snarare än vilka som ska använda den. Alexander Bard inspirerade i sitt sommarprat och gjorde en viktig sak, som jag […]

,

Pilotprojekt om adhd

Tystnad är också ett svar. Om den tysta accepten.